Zorunlu Deprem Sigortasi

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir.

Sigorta poliçeleri DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri, bu şirketlerin acenteleri ve banka şubeleri tarafından düzenlenmektedir. Anadolu Sigorta diğer tüm sigorta hizmetlerinde olduğu gibi Zorunlu Deprem Sigortası ile de güvenli ve huzurlu bir hayatı sizlere sunmaktadır.

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıyım?

Ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların karşılanabilmesi için vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmanızı öneriyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

DASK Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Nedir?
Zorunlu Deprem Sigortası depremin ve deprem kaynaklı meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da, Zorunlu Deprem Sigortası teminat kapsamı altındadır.

Yapının ana duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, temeller, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri DASK tarafında teminat verilen Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.
DASK Sorgulama Nasıl Yapılır?
Bir meskene ait DASK sorgulama, DASK web sitesi ve E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Anadolu Sigorta’dan yapılan Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerine ilişkin bilgilere satış kanallarımızdan, online bireysel şube aracılığı ile web sitemizden ve Sigortam Cepte mobil uygulamamız üzerinden ulaşabilirsiniz.
DASK Yaptırmak İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?
Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için gerekli bilgiler aşağıdaki gibi 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Sigortalının/Sigorta Ettirenin: Adı, TCKN Bilgisi, Vergi Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Bilgisi
2. Sigortalanacak Binanın: Açık Adresi, Tapu Bilgileri, İnşa Yılı, Yapı Tarzı, Toplam Kat Sayısı, Hasar Durumu
3. Meskenin (Dairenin): Brüt Yüzölçümü (m2), Kullanım Şekli
DASK Adres Kodu (UAVT) Nedir?

UAVT, adres kodlarının kayıtlı olduğu Ulusal Adres Veri Tabanı’nın kısa adıdır.

Adres kodu, Türkiye sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır ve her konutun kendine has bir adres kodu vardır.

Adres kodunuzu hemen öğrenmek için tıklayınız.

DASK adres sorgulama nasıl yapılır?

Var olan adresin DASK adres sorgulamasını Anadolu Sigorta DASK adres kodu sorgulama sayfasından, muhtarlık, nüfus müdürlükleri, belediyelerden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden gerçekleştirerek DASK adres kodunuzu öğrenebilirsiniz.

DASK web sitesi üzerinden de sorgulanabilen adres kodu Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi işlemlerinde ve adres bilgisi gereken birçok işlemde kolaylık sağlamaktadır.

DASK adres kodu bulunmayan konutlar için belediyeden adres kodu tanımlanması gerekmektedir.

Adres kodunuzu hemen öğrenmek için tıklayınız.

Hangi Binalar DASK Sigortası Kapsamındadır?

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içindeki meskenleri kapsamaktadır.

6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar DASK kapsamındadır:

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
  • Zorunlu Deprem Sigortası, yukarıdaki koşullara uyan; tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, kat irtifakı tesis edilmiş binalar ve tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

 

Hangi binalar DASK Sigortası kapsamında değildir?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, iş hanı, iş merkezi, idari hizmet, eğitim merkezi gibi tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir.

Tapuya kayıtlı olmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan hazine arazileri vb. arazilerin üzerine inşa edilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalara da DASK tarafından teminat verilmemektedir.

Apartmanlarda ortak alanlar için teminat sunulur mu?
Zorunlu Deprem Sigortası ile apartmanlardaki; temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında deprem sebebiyle meydana gelen hasarlar için teminat sağlanmaktadır.
Kiracılar Kendi Adına DASK Yaptırabilir mi?
Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracılar, ev sahibi namına "Sigorta Ettiren" sıfatıyla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir. Tüm durumlarda tazminat, tapuda “Hak Sahibi” olarak geçen kişiye ödenir.
Zorunlu deprem sigortasını iş yerleri de yaptırabilir mi?
Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, DASK tarafından Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına alınmamaktadır. Buna karşın, mesken olarak inşa edilmiş binalarda yer alan ve dükkân, ticarethane, büro ve benzeri amaçlar ile kullanılan bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmalıdır.
DASK Poliçesi İptal Edilebilir mi?
Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçe olup iptal edilemez.

Sadece Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları C2 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller" maddesi uyarınca mükerrerlik ve riskin ortadan kalkması durumları ile kapsam dışı yerlere sehven poliçe düzenlenmesi durumunda DASK sigortası iptal edilebilir.
0412 223 30 92
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram